Napirend után

Önkormányzati képviselői munkámhoz kötődő testületi üléseken elhangzott felszólalásaim során egészen elvétve szoktam “felolvasást” tartani (kivétel: a pontosan idézendő forrás). Szerencsére egy, a választói körzetemet érintő alapvető változás kapcsán mondandómat nemcsak átgondoltam, hanem előzetesen megfogalmaztam és le is írtam… és hétvégi iratrendezés közben a “dokumentumot” egészen váratlanul megtaláltam.

A 9 (azaz kilenc) évvel ezelőtt, a Laborcz Ferenc Általános Iskola tulajdonosváltásával kapcsolatos gondolataim – szerény megítélésem szerint – kiállták az idő próbáját:

“Képviselő-testületünk legutóbbi rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy Rákosmente 4. sz. egyéni választói körzetében található Laborcz Ferenc Általános Iskolát, valamint egy óvodáját működtetésre a magyarországi Evangélikus Egyháznak adja át. Az ülésen készült jegyzőkönyvből kiderülhet, hogy már akkor megkíséreltem az érintett óvó- és tanítónéniknek, szülőknek, dadusoknak, gyermekeknek és szocialista képviselőknek az átvétel kapcsán szárba szökkent aggodalmait eloszlatni. Itt és most – megnyugtatásul – akkor született gondolataimat szeretném kiegészíteni.

Először is megemlíteném, hogy – megalakulásuk pillanatától – nem az állam, hanem a katolikus és a protestáns egyházak vállaltak döntő szerepet az oktatásban. Ezt a mintát a Magyarországi Evangélikus Egyház is követte és Magyarországon fél évezrede működtet – és továbbra is működtetni fog – oktatási intézményeket. A május 17.-i testületi ülésen meghívottként felszólaló Nagyné Szeker Éva lelkész asszony is igyekezett megnyugtatni a kedélyeket; szavaival élve ‘a Laborcz Ferenc Általános Iskolában az ötször öt továbbra is 25 marad…’

Fölösleges szocialista aggodalmak eloszlatása végett ehhez jómagam annyit tennék hozzá, hogy itt is, most is, a Laborczban is a közoktatási törvény az igazodási pont; ezt az Egyház – jelen esetben az Evangélikus – szellemiségével, hitével, finanszírozási forrásaival egészíti ki. Az egyházi iskola nem a vallási diktatúra helye… amiatt pedig őszintén remélem, hogy nem kell majd elnézést kérniük, hogy a jövő Magyarországa számára nem szocialista embertípust, hanem keresztény magyar embereket nevelnek…” ( Napirend utáni felszólalás, 2012. május 31.-én)


Úgy érzem, hogy fenti gondolataim egyetlen szavát sem szükséges utólag visszavonnom. A Magyarországi Evangélikus Egyház által működtetett Podmaniczky János (volt Laborcz Ferenc) Általános Iskolában legutóbb a koronavírus-járvány két hulláma között tettem látogatást. A fejlesztés lenyűgöző, ragályt követően azt képekkel is dokumentálom. Köszönöm, köszönjük!

.