Képviselő-testületi ülés 2011. december 14.

Rákosmente Képviselő-testületének 2011. évi utolsó rendes ülése Istennek, előterjesztőknek és a képviselőknek hála rövidre sikeredett: már dél körül elhagytuk a Hivatal 301-es tárgyalóját.

Az előterjesztések különösebb “izgalmat” nem hoztak, dr. Rúzsa Ágnes jegyző asszonyhoz viszont Nótin Tamás képviselő (Jobbik) egyéni választói körzetem szempontjából fontos interpellációt intézett. A kérdéskör lényege: a ”Kaszálón”, a valamikori Retz bútoráruház helyén valóban létesül-e egy új Tesco (Expressz) áruház, vagy sem, ugyanis amennyiben létesülne, az érzékenyen érintené a környéken működő üzletek tulajdonosainak érdekeit.

Jegyző Asszony válaszában elmondta, hogy a Hivatalhoz a Tesco részéről f. év áprilisában érkezett fentieknek megfelelő megkeresés. A valamikori Retz bolt helyén létesítendő bevásárlóközpont felépítéséhez a XVII. kerület nem járult hozzá. Ezt követően a Tesco bírósághoz fordult, mely a XVII. kerület döntését felülbírálta, a Kaszáló nyugati sarkában, magántulajdonban lévő területen engedélyezte, hogy az angol többségi tulajdonban lévő multinacionális cég a Kaszálón Tesco “Expressz”-t működtethessen. A döntés ellen a XVII. kerületnek nincs fellebbezési joga, azt viszont májusban – a testületi ülésen meg nem nevezett - magánszemély támadta meg, az “ügy” bírósági döntés előtti szakaszában Rákosmente ”figyel”, de – a volt Retz lévén magántulajdon - egyebet nem tud tenni.

Nótin Tamás interpellációjára és dr. Rúzsa Ágnes válaszára napirend utáni felszólalásban reagáltam.

Elmondtam, hogy Nótin képviselő úr aggodalmaival egyet lehet érteni, egyben kértem Őt, hogy segítsen nekem a köz véleményének szélesebb körű megismerésében, ugyanis jártamban-keltemben és fogadóórámon tájékozódván az a kérés dominált, hogy “képviselő úr /mármint én/ ne akadályozza meg a Tesco-Expressz létesítését“… Felolvastam egy, a honlapomra november 14.-én, “Nagynyavalya” című jegyzetemre érkezett beírást is (l. ott), mely szintén említett bevásárlóhely mellett “kampányol”.

Hangsúlyoztam, hogy a terület önkormányzati képviselőjeként – attól függetlenül, hogy bármely multinacionális cég kerületi térnyerését és a tervezett “fiók-Tesco” létesítését a Kaszálón jómagam is messzemenően ellenzem és attól függetlenül, hogy a bíróság eljárására befolyással nem rendelkezem - az ott lakók érdekeinek védelme és véleményük széles körű ismertetése egyaránt kötelességem. 

Végül: az egybegyűlteknek áldott, békés Karácsonyt kívántam.

A testületi ülést két cikluson át volt szocialista önkormányzati képviselő december elején bekövetkezett váratlan halála árnyékolta be: Quitt András fáradhatatlan, hithű, igazi baloldali volt. “Felebarátként”, közel 20 éven át voltam kezelőorvosa. Isten nyugosztalja! 

.