2010. február

Tisztelt Képviselő-társaim, Polgármester Úr, Vendégeink!

Felszólalásomban a XVII. kerületi jobboldali összefogás jelenlegi helyzetéről fogok szót ejteni.
2006.- ban, az önkormányzati választások előtt, szeptember elsején MEGÁLLAPODÁS született a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, a Kereszténydemokrata Néppárt, a Magyar Igazság és Élet Pártja és a Jobbik Magyarországért Mozgalom XVII. kerületi szervezetei között a 2006. évi önkormányzati választásokra.
Nem óhajtom a MEGÁLLAPODÁS- t teljes egészében felolvasni, itt és most annak 10. bekezdéséből, majd az azt követően kiadott sajtóközleményből idéznék:
„A Felek kijelentik, hogy az önkormányzatban a közös cél érdekében együtt dolgoznak”, továbbá
„A Felek meggyőződése, hogy e cél megvalósításához a nemzeti, keresztény és polgári erők összefogására van szükség Budapest XVII. kerületében”, valamint:
„Fő céljuk, hogy a jelenlegi kerületi MSzP- SzDSz vezetést leváltsák, s egy új, szakmai alapokon nyugvó vezetést alakítsanak ki a kerület számára.”

Tisztelt Jelenlévők!
Azzal az első, idézett mondattal kapcsolatban, miszerint „a Felek együtt dolgoznak…”, megállapíthatjuk, hogy amióta a Jobbik „beviagrázott” trójai falóként behatolt Testületünkbe – kérem képviselő-társaimat, őrizzék meg komolyságukat, hisz’ a kép, amelyet látunk a következő: a Jobbik hátulról gumilövedékkel, elölről Viagrával „megtámogatott” trójai falova hátramenetben vágtázik felénk a damaszkuszi úton -, tehát amióta behatolt testületünkbe,  egyáltalán nem a MEGÁLLAPODÁS – ban foglalt „közös cél” és a koalíciós szerződés tiszteletben tartása jellemző tevékenységére.
Továbbá: „…a nemzeti, keresztény és polgári erők összefogására van szükség…”
Nem tisztem vizsgálni azt, hogy Baló Györgyné Morvai Krisztina és pártja mennyire nemzeti, vagy azt, hogy Baló Györgyné mennyire keresztény, mint ahogy ahhoz sincs közöm, hogy Vona (született Zázrivecz) Gábor mennyire polgári. Ahhoz viszont van közöm, hogy XVII. kerületi jobboldali összefogásról már szó sincs, hisz’ EZ a Jobbik nem az a Jobbik, amelynek Molnár Tamás, Kovács Dávid, Nagy Ervin voltak a meghatározó politikusai, vagy amelyiknek 2006.-ban országgyűlési képviselőjelöltje voltam, továbbá nem az a Jobbik, amellyel 2006. szeptemberében együttműködési szerződést kötöttünk.
A Felek 2006.-ban deklarálták: „…céljuk, hogy a jelenlegi kerületi MSZP – SZDSZ vezetést leváltsák…”
Lássuk be, Hölgyeim és Uraim, hogy a jelenlegi Jobbiknak – általában – egészen más a célja!
Ezért kérem a 2006.-os együttműködési megállapodásban részt vett frakciók vezetőitől és Polgármester Úrtól az együttműködési megállapodás újratárgyalását és a tárgyalások eredményének mielőbbi nyilvánosságra hozatalát.
Köszönöm a figyelmet.

.