2010. január

Az minden kétséget kizáróan megállapítható – és a jelenlévők jelentős része ennek tanúja volt – hogy 2009. december 19-i ülésén testületünk munkája, annak színvonala elérte történelmi mélypontját.
Nem azért, mert Testületünk egy bizonyos, a kerület néhány tucat lakosát több hónapja erőteljesen foglalkoztató döntés-sorozat megszavazása előtt állt, hanem azért, mert vannak képviselőtársaink, akik 2009. december 19.-én a köz szolgálatát végképp és visszavonhatatlanul összetévesztették az önmegvalósítással.
Vannak, akik úgy vélik szolgálni a közt, hogy közben korábbi, megtagadott énjükkel folyamatosan harcban állnak. Ők tehát úgy vélik szolgálni a közt, hogy valamikori pártjukat – korábban vállalt énjüket – habzó szájjal támadják, ütik-verik, ahol érik, fennhangon ócsárolják és újságjaikat is csatasorba állítva nyíltan pocskondiázzák. Ők azok,akik tudatuk egyik hányadával nem csak saját magukat, hanem azt a csapatot is szerették, melyhez anno csatlakoztak és most tudatuk valamelyik (másik?) hányadával saját egykori csapatuk és saját egykori énjük ellen indítottak lázadást. Valamikor volt énjük kibékíthetetlen ellentétbe került tehát a jelenlegivel. Az érintettek és a jelenlévők kitüntető figyelmébe ajánlom Bleuler idevágó, kiváló szakmai munkásságát (cím)
A baj nem az, hogy ez az egész folyamat pszichopatológiailag kristálytisztán levezethető – akár magánügy is lehetne – hanem az, hogy egy széles körben elterjeszteni kívánt téveseszme-rendszer alfája és omegája…a téveseszmék rendszerének jellemzője pedig az, hogy a „premissza”, a kiindulási pont a téves, az erre épített ideológia külső szemlélő számára logikusnak tűnik. 2009. december 19.-ei botrányos testületi ülésünk botrány-okozó képviselőinek téves premisszája éppen az, hogy mindazzal, amit műveltek, a KÖZT SZOLGÁLJÁK.
Nem, botrányokozó Uraim, Önök nem  a közt szolgálják, hanem előre megfontolt szándékkal, különös kegyetlenséggel és csoportosan a közszolgálatot járatták, járatják le oly mértékben, melyet feltehetőleg továbbra is Önök tudnának csak alulmúlni. Nem szívesen idézem önmagam, meg politikai éleslátásomat sem tisztem felemlegetni, de az elmúlt testületi ülésünk nyomán némi szerény önigazolást enged az, hogy 3 évvel ezelőtt az IRE képviselőit „az MSzP által kilőtt és gellert kapott gumilövedékeknek” neveztem…annak fényében különösen, hogy testületi ülésünkön zenepedagógiában jártas rákoskerti képviselőjelöltjük artikulálatlan hangon üvöltött rám „árulót”…ugyanaz, aki a köz szolgálatának jegyében – úgymond – „civil” egyesületével 2006-ban mindent megtett annak érdekében, hogy a Fidesz-KDNP-MIÉP választási szövetség a XVII. kerületben ne vehesse át a hatalmat a szocialistáktól…

Képviselőtársaim jelentős részének és a közvéleménynek 7 éve van alkalma és lehetősége követni képviselői munkámat. Ebbe a munkába annak érdekében, hogy az az engem megválasztók elvárásainak megfeleljen – annak idején, amikor egyszemélyes frakciót alkottam éppen úgy, amióta egyéni képviselő vagyok és bizottsági elnöki tisztséggel is megtiszteltek – sok száz órát fektettem. 2002. ősze óta elhangzott felszólalásaim anyaga a Hivatal archívumában minden bizonnyal maradéktalanul fellelhető. Ezért merem állítani – és kérem a jelenlévőket, hogy itt és most cáfoljanak meg abban az esetben, ha ellentétes információval rendelkeznek -, hogy az elmúlt hét év alatt a napirendeket illető és napirend előtti felszólalásaimban nem hangzott el a „cigány”, „roma”, „zsidó” vagy „izraelita”
szó. Ezt úgy is, mint a Jobbik Magyarországért Egyesület, nem a mostani, hanem egy valamikori fajsúlyos személyiségek által fémjelzett, komoly ideológiai szubsztrátummal bíró párt eddigi egyetlen XVII. kerületi országgyűlési képviselőjelöltje mondom…
…és még mielőtt a mostani Jobbik, a sikerorientált „új erő” (neue kraft) Testületünkbe trójai falóként behatolt neofita képviselőjének üdvözült álmát a babérkoszorú kellemesen érdes nyomása zavarná meg, fontosnak tartom kellő tisztelettel arról tájékoztatni, hogy az „izraelezés” meg „izraelitázás” testületünkben eddig ismeretlen volt. Fontosnak tartom erről tájékoztatni Képviselő Urat nem csak azért, mert pontosan tudjuk, hogy pártjának brüsszeli képviselője korábban nem a magyarság, hanem a homoszexuálisok felkent jogvédője volt, pontosan tudjuk, hogy pártjának brüsszeli képviselőjének ki a férje, hogy hívták az Édesanyját és hova járnak a lányai iskolába, mint ahogy pontosan tudjuk azt is, hogy miniszterelnök-jelöltjüknek mi volt a leánykori neve…de nem ezért, nem emiatt kérem arra, hogy Testületünkben ne Izraelezzünk és ne izraelitázzunk…hanem azért, mert illetlen, otromba és anakronisztikus.

.